Людям з порушеннями зору

Кейс-уроки: що це?

Кейс — багатогранна навчальна технологія, виготовлена за особливим алгоритмом, яка відображає передову формулу 2 в 1:

Що таке кейс-урок і як він «працює»?

Кейс-уроки — це унікальний навчальний матеріал, структурований в особливому форматі. Він складається з 6-10 розгорток, які системно відображають розділи шкільної програми, а також суміжну інформацію за її межами. Кейси призначені для поглиблення знань та розвитку компетенцій. Інформація в кожному розділі – це не просто тези, а відповіді на питання:

 • Як це працює?
 • Які проблеми існують в зв’язку з цим?
 • Як вони можуть бути подолані?
 • Який може вийти результат?
 • Які фундаментальні і нові знання в цій галузі?
 • Міні-історії.

Переваги кейсів

Переваги кейсів полягають в їх сучасності, захопливості, системності і темпоритмі, які пробуджують у школярів активну мотивацію отримувати знання та вміння. Кейси багаторазово підвищують результативність освітнього процесу, оскільки дозволяють моделювати майбутнє доросле життя учнів і формувати у них позитивну мотивацію до освоєння матеріалу, отримання нової інформації і навчання моделям «як самим навчитися вчитися» надалі.

Зв’язки між навчальними дисциплінами і явищами

Одна з головних їх переваг полягає в тому, що кейси – це ниточка до дорослого життя з багатовимірним сприйняттям світу, цінностей та явищ.

Кейс-уроки включають в себе не тільки предмети шкільної програми (інваріантний блок), а також і варіативний блок дисциплін, який забезпечує індивідуальний характер розвитку школярів і враховує їх особистісні особливості, інтереси і схильності.

Виклад матеріалу передбачає оптимальну (і запатентовану) пропорцію стилістики викладу:

Чим викликана актуальність кейсів?

Мета кейс-уроків:

 • «Занурення в тему», коли учні емоційно переживають різновекторні розгортки кейсу, формуючи їх ціннісні установки.
 • Системність при вивченні предметів, подій та явищ.
 • Розвиток компетенцій учнів.
 • Робота з інформацією (виокремлення, фільтрація, аналіз, розпізнавання, збагачення, застосування).
 • Активізація пізнавальної діяльності акселеративними методами.
 • Розвиток комунікативних навичок і умінь працювати в команді.
 • Придбання досвіду прийняття рішень і відповідальність за них.
 • Обробка аргументів при веденні дискусій.

Для кого призначені кейси?

Чим корисні кейси?

Чому кейс-уроки ефективні?

Тому що нинішня «предметна» система великою мірою застаріла, так як вона схожа на принцип роздільного харчування, при якому, як відомо, білки, жири, вуглеводи і вітаміни вживають, відокремлено один від одного. Однак фізіологія людини така, що травна система переробляє змішану їжу набагато ефективніше, ніж розділену на елементи. Так само і їжа для розуму. Людський мозок активніше і результативніше засвоює інформацію, якщо відомості взаємопов’язані; і навпаки, однорідну інформацію мозок запам’ятовує слабо, тому що не знає, куди її «відправити на зберігання».

Що потрібно для проведення кейсу?

Місія кейсів:

 • Здійснення прориву в системі освіти, осучаснення контенту і технологій.
 • Розвиток мотивації.
 • Об’єднання зусиль вчителів, учнів та батьків для поліпшення якості освіти.

Нам вперше вдалося поєднати!

Як кейси розвивають soft skills і компетенції

Кейс-уроки дозволяють поряд з вивченням різних тем, органічно вплітати soft skills учнів. Це креативний метод з інтригою, драматичним сценарієм і можливостями вибору, чого неможливо домогтися звичайними уроками. Особливо цінними є дискусії, які виникають при роботі з кейсами. При опрацюванні кейс-уроку час летить непомітно, що позитивно позначається на мотивації учнів та їх прагненні вивчати інші кейси. Важливо і те, що результат засвоєння закладається в довготривалу пам’ять. Це відбувається завдяки асоціативному мисленню і формально-неформальним зв’язкам між досліджуваними розгортками.

 

Методологія

Що таке кейс-урок?

Кейс-уроки — це унікальний навчальний матеріал, структурований в особливому форматі.

Кейс-уроки складаються з 6-10 розгорток, які системно відображають розділи шкільної програми, а також суміжну інформацію за її межами. Кейси призначені для поглиблення знань та розвитку компетенцій.

 • Кожен урок являє собою комплекс теоретичної інформації, прикладів її практичного втілення або застосування, завдань і питань для дискусії та акселеративних активностей, що відносяться до певного предмету, явища або феномену.
 • Комплексність і системність отримання інформації забезпечується за рахунок того, що обрана тема розкривається на розгортки: предмети шкільної програми, а також галузі важливих знань «поза нею». Кожен кейс-урок являє собою «просунутий» сучасний варіант інтегрованого заняття, в якому предмети не поєднуються штучно, а об’єктивно і логічно розкриваються, виходячи з потреби комплексності та системності інформації.
 • Кількість розгорток кейс-уроку для початкової школи — 4 або 5. Кількість розгорток для середньої і старшої школи складає 6-10. Всі розгортки добре корелюються з навчальними програмами і можуть використовуватися протягом навчального дня як основа для всіх уроків відповідно до розкладу. Такий варіант також часто застосовується у Фінській системі освіти.
 • При цьому кейс-уроки є добре збалансованою готовою розробкою, яку зручно використовувати вчителям.
 • Кейс-уроки містять продумані тематичні домашні завдання, які можна використовувати як завдання для міні-проектів.
 • Кейс-уроки — це гнучкий навчальний інструмент, який дозволяє використовувати розгортки як  матеріал для тематичних тижнів, що також підтверджено практикою їх використання в школах України і за кордоном. На цей момент кейс-уроки розроблені 8 мовами і використовуються у 16 країнах світу.
 • Формат кейс-уроків дозволяє легко інтегрувати в них ті матеріали, питання і завдання, потреба в яких може виникнути у вчителя. При цьому логіка викладу матеріалу і його комплексність не порушуються, а мотивуюча і навчальна ефективність не знижується.
 • Кейс-уроки можуть також використовуватися як основа для виховної роботи (проведення свят та інших тематичних заходів).
 • Структура кейсу дозволяє використовувати різні види робіт протягом уроку і організувати їх таким чином, щоб мотивація і концентрація уваги учнів не губилися. Кожен кейс містить як інтелектуальні, творчі, так і рухливі фрагменти. Текстова інформація вдало поєднана з візуальною та інтерактивною.
 • Завдання кейс-уроків підібрані таким чином, щоб закріпити отримані знання і спонукати учнів до придбання навичок і компетенцій. Кожен кейс-урок спрямований на отримання певного комплексу таких навичок і компетенцій. Послідовне проходження кейс-уроків дозволяє «прокачати» весь їх необхідний «арсенал».
 • За рахунок гнучкості формату вчитель може використовувати різні методологічні прийоми, такі як: «учень-дублер», «перевернутий клас», «мозковий штурм», «командна робота», і тому подібні.

Цілі кейс-уроків

 • «Занурення в тему», коли учні емоційно переживають різновекторні розгортки кейсу, формуючи систему знань, компетенцій і навичок.
 • Системність під час вивчення предметів, подій і явищ.
 • Розвиток компетенцій учнів.
 • Робота з інформацією (виділення, фільтрація, аналіз, розпізнавання, збагачення, застосування).
 • Активізація пізнавальної діяльності акселеративними методами.
 • Розвиток комунікативних навичок і умінь працювати в команді.
 • Набуття досвіду прийняття рішень і відповідальності за них.
 • Набуття досвіду аргументування під час проведення дискусій.

Роль кейс-уроків у набутті та розвитку компетенцій

Кейс-уроки дозволяють, поряд із вивченням різних тем, органічно вплітати soft skills учнів. Це креативний метод з певною «інтригою», драматичним сценарієм і можливостями вибору, чого не можна домогтися звичайними уроками. Особливо цінними є дискусії, які виникають при роботі з кейсами. При проведенні кейс-уроку час летить непомітно, що позитивно позначається на мотивації учнів і їх прагненні вивчати інші кейс-уроки. Важливо і те, що результат засвоєння матеріалу закладається в довготривалу пам’ять. Це відбувається завдяки асоціативному мисленню і формально-неформальним зв’язкам між розгортками.

Зв’язок з навчальними програмами державного освітнього стандарту

Кейс-уроки включають в себе як предмети шкільної програми (інваріантний блок), так і варіативний блок дисциплін, який забезпечує індивідуальний характер розвитку школярів і враховує їх особистісні особливості, інтереси і схильності.

Кейс-уроки призначені для отримання знань з тих дисциплін, де немає однозначної відповіді на поставлені питання, а є кілька відповідей, які можуть конкурувати з аргументацією.

Методика підготовки і проведення кейс-уроку

 • Заздалегідь підбирається і формулюється тема кейс-уроку, планується таймінг, акценти уваги учнів, щоб легко і невимушено провести кейс від початку до кінця і викликати бажання учнів продовжити вчитися за кейсами надалі.
 • Перед проведенням кейс-уроку викладач повинен пропрацювати урок самостійно з урахуванням необхідної кількості часу для проведення дискусій і обговорень під час уроку.
 • Урок проводиться в класі, залі, навчальному кабінеті, який повинен бути обладнаний системою для демонстрації кейс-уроку (або індивідуальними планшетами, ПК), а також годинниками з таймером.
 • Учитель стежить за якістю засвоєння матеріалу учнями. Рекомендується давати можливість учням обговорювати переглянутий матеріал. При цьому дискусія повинна бути керованою в рамках встановленого викладачем хронометражу.
 • Завдання, запропоновані для виконання під час кейс-уроку, повинні бути обов’язково відпрацьовані після того розділу, в якому вони передбачені. Це сприяє засвоєнню матеріалу, закріпленню його практичними навиками, а також робить кейс-урок динамічним.
 • Розділ «Підведення підсумків уроку» опрацьовують після перегляду всього матеріалу. Якщо при проведенні кейс-уроку не вистачило часу, завдання і питання можуть бути запропоновані учням в якості домашньої роботи.
 • Учитель повинен звернути увагу на особливі відмітки в тексті кейс-уроку. Знаком * в кейс-уроках позначені фрагменти інформації, які мають дискусійний характер, неоднозначне трактування або не знайшли ще достатнього наукового обґрунтування. Також ці матеріали можуть бути припущеннями або гіпотезами, які викликають суперечки і обговорення в науковому співтоваристві.
 • Такі матеріали повинні стати поштовхом для розвитку критичного мислення, спонукати учнів до здійснення власного пошуку або досліджень з метою пошуку істини. Вони мотивують до дискусій та набуття таких навичок, як: плюралізм, аналітичне мислення, вміння слухати і чути, вміння презентувати свої ідеї, вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, вміння фільтрувати інформацію, створювати футурологічні сценарії (сценарії можливого майбутнього).
 • Рекомендується після кейс-уроків проводити практичні заняття, на яких учні у вигляді дискусії будуть демонструвати отримані знання і навички. А також обговорять ті питання, на які не вистачило часу протягом кейс-уроку.

Експертний супровід кейс-уроків передбачає наступне

 • Можливість проводити консультації з авторським колективом освітньої платформи з усіх питань, які виникають при підготовці та проведенні кейс-уроків.
 • Індивідуальні рекомендації від розробників кейсів про особливості їх проведення.
 • Консультування може відбуватися в онлайн-режимі або через листування.
 • Отримання доступу до детальних методологічних матеріалів на етапах вибору, підготовки до проведення кейс-уроків, наповненню їх акселеративними активностями та іншими методологічними прийомами

_