Людям з порушеннями зору

Програмне наповнення кейс-уроків у основній школі

Тут зібрані кейс-уроки, які містять акцент на відповідні предмети, що полегшить вибір кейсів для учителів-предметників.

 

Назва кейс-уроку (кількість розгорток)

Розгортка

Клас

Предмет

Тема, питання або розділ

1

Хімія любові (6)

Хімія

8

Біологія

Тканини

Географія

10

Географія

Китай

Географія

10

Географія

Індія

Географія

10

Географія

Японія

Історія/Філософія

7

Всесвітня історія

Культура Середньовіччя

Історія/Філософія

8

Всесвітня історія

Матеріальний світ і
суспільство

Психологія/Фізіологія/Анатомія

8

Біологія

Функціональна
асиметрія мозку

Психологія/Фізіологія/Анатомія

9

Біологія

Будова і функції шкіри

2

Діснейленд. Що важливіше
прибуток чи
розваги?
(6)

Математика

9

Біологія

Будова і функції
органів дихання

Математика

8

Фізика

Види руху

Хімія

7

Хімія

Поняття про оксиди,
окиснення, горіння

Технологія

11

Інформатика

Поняття інформаційної
моделі

Економіка/Кінематограф

10

Економіка

Функції підприємства
та роль підприємця

Економіка/Кінематограф

10

Богатоміка

Інвестиції

3

Cмартфон моє все (10)

Фізика

11

Фізика

Принципи
радіозв’язку

Фізика

11

Фізика

Електромагнітне поле.
Електромагнітні хвилі.

Фізика

7

Фізика

Фотометрія. Світловий
потік. Сила світла

Хімія

9

Хімія

Електроліти та
неелектроліти

Інтернет

8

Інформатика

Способи пошуку
інформації

Психологія

11

Людина і суспільство

Спілкування як обмін
інформацією.  Комунікативна
сторона
спілкування

4

Шахи: вчимося комбінаційному
мисленню
(6)

Математика

9

Математика

Геометрична прогресія. ЇЇ властивості.

Математика

9

Математика

Симетрія відносно
точки.
Симетрія відносно прямої

Математика

8

Математика

Визначення декартових координат

Спорт

7

Шахи

Курс шахів

Психологія

9

Біологія

Відділи головного
мозку. Структура і функції

5

Звідки береться енергія (6)

Фізика

6

Природознавство

Робота та енергія

Фізика

9

Фізика

Ядерна енергетика

Фізика

8

Фізика

Енергія. Перетворення
одного виду на інший. Закон збереження енергії

Географія

8

Хімія

Ізотопі

Біологія

7

Біологія

Живлення рослин.
Фотосинтез

6

Що таке Біткойн і з чим його
їдять? (
10)

Вступ

11

Інформатика

Електронна комерція в
Інтернеті

Економіка

10

Богатоміка

Банки та
фінансово-бюджетна система

Інформатика

10

Богатоміка

Гроші

7

Як діють ліки (6)

Біологія

7

Біологія

Особливості будови,
життєдіяльності та різноманіття грибів

Біологія

9

Біологія

Імунні реакції
організму

Хімія

8

Хімія

Електронна природа
хімічного
зв’язку

Хімія

8

Хімія

Ковалентний зв’язок

Хімія

9

Хімія

Окисно-відновні
реакції, їх значення

8

Їсти чи не їсти (10)

Анатомія/Фізіологія

9

Біологія

Травлення. Органи
травлення

Анатомія/Фізіологія

9

Біологія

Травлення у ротовій
порожнині

Анатомія/Фізіологія

9

Біологія

Травлення в шлунку й
кишечнику

Хімія

10

Біологія

Білки

Хімія

9

Біологія

Вуглеводи: глюкоза.
Молекулярна
формула, поширення в природі

Хімія

10

Біологія

Біотехнологія та її основні напрямки

Хімія

8

Хімія

Хімічні властивості
кислот

Ботаніка

7

Біологія

Будова і
різноманітність плодів. Поширення плодів

9

Боротьба не на життя, а на нафту (6)

Хімія

9

Хімія

Гомологи метану. Їх
фізичні властивості.

Хімія

9

Хімія

Оцтова кислота.
Карбонові кислоти

Технологія

10

Географія

Промисловість.
Географія основних галузей промисловостей світу

Технологія

11

Хімія

Нафта. Продукти
перегонки.

Екологія

7

Географія

Екологічні проблеми
материків і матеріалів. Комплексна проблема забруднення навколишнього
середовища

10

Складний світ найпростіших (6)

Біологія

7

Біологія

Історія відкриття клітин. Збільшувальні
прилади

Біологія

7

Біологія

Різноманіття бактерій

Здоров’я

8

Біологія

Паразитичні
найпростіші

Математика

7

Математика

Графік функції

Історія/Археологія

5

Природознавство

Прості і складні
речовини

Біологія

8

Біологія

Загальна
характеристика одноклітинних

11

Світовий океан – океан таємниць (6)

Географія

6

Географія

Рух води в океані

Географія

6

Географія

Гідросфера

Математика

8

Географія

Властивості вод
світового океану

Біологія

6

Географія

Багатство вод
Світового океану

Історія

6

Географія

Епоха великих
географічних відкриттів

12

Подарунки своїми руками (6)

Фізика

10

Біологія

Ліпіди: будова,
властивості, функції

Фізика

8

Фізика

Плавлення і
кристалізація твердих тіл. Температура плавлення.
Питома теплота плавлення

Хімія

11

Хімія

Органічні речовини як
основа сучасних матеріалів

Біологія

7

Біологія

Транспорт речовин і
випаровування води

Історія

6

Історія

Релігія Давнього
Єгипту

Мода

6

Математика

Пропорція

13

Вікно у світ (6)

Фізика

8

Фізика

Тепловий стан тіл.
Вимірювання температури. Теплопередача

Фізика

5

Природознавство

Теплові явища

Технологія

8

Фізика

Тиск і сила тиску

Історія/Архітектура

7

Історія

Культура
середньовічної Європи

Історія/Архітектура

9

Зарубіжна література

Бароко

Історія/Архітектура

9

Зарубіжна література

Класицизм

Історія/Архітектура

11

Зарубіжна література

Модернізм як
некласична модель культури

14

Хто такий андроїд (6)

Технологія

3

Інформатика

Процесор

Технологія

6

Інформатика

Типи алгоритмів

Технологія

4

Інформатика

Блок-схема

15

Чи всі можуть бути лідерами (6)

 

Психологія

11

Менеджмент та
лідерство

Скільки коштує час.
Для чого потрібен тімбілдінг

Психологія

10

Біологія

Генотип як цілісна
система. Генетика статі

Біохімія

9

Біологія

Дослідження різних
видів пам’яті

Біохімія

9

Біологія

Загальна
характеристика про сенсорних систем

Комунікації

10

Інформатика

Служби миттєвого
обміну повідомленнями

Особистості

11

Фізика

Принци відносності
Ейнштейна

Біологія

6

Природознавство

Склад та межі біосфери

16

Квест (6)

Інтелект/Логіка/Комбінаційне
мислення

10

Інформатика

Алгоритми та їх
властивості

Математика

8

Математика

Розв’язування прямокутних трикутників

Хімія

6

Історія

Писемність і освіта.
Наукові знання

17

Зуб болить (6)

Фізика

8

Фізика і астрономія

Тиск і сила тиску

Біологія

9

Біологія

Ротова порожнина.
Будова зубів

Хімія

10

Хімія

Лужні та
лужноземельні метали

Хімія

7

Біологія

Загальна
характеристика бактерій

18

Лайфхакінг (8)

Особистісне зростання

11

Людина і суспільство

Людина як творець
культури

Особистісне зростання

10

Економіка

Гроші: їх функції та
види

Інтернет

10

Інформатика

Види публікацій.
Комп’ютерна публікація

Інтернет

11

Інформатика

Підключення до мережі
Інтернет

Математика

4

Математика

Письмове множення  на двоцифрове число

Екологія

9

Економіка

Зелене споживання

Подорожі

9

Економіка

Валюта і споживач.
Валютні курси

Мода

5

Етика

Що означає “бути вдягненим доречно”

19

Оптичні ілюзії (6)

Психологія

7

Фізика і астрономія

Око. Оптичні прилади

Психологія

9

Біологія

Сприйняття кольору,
світла, простору

Біологія

10

Біологія

Адаптація як
результат еволюційного процесу

Біологія

8

Біологія

Пристосування тварин
до середовища існування

Хімія

7

Біологія

Живлення рослин.
Фотосинтез

Фізика

7

Фізика і астрономія

Оптичні явища в
природі

Фізика

9

Фізика і астрономія

Електричне поле

20

Ключ до всіх замків (6)

Технологія

5

Інформатика

Дисплей. Типи,
основні характеристики та принципи роботи дисплея

Біологія

8

Біологія

Сезонні явища в житті
птахів

Біологія

9

Біологія

Загальна
характеристика класу Птахи

Географія

6

Географія

Підземні води, їх типи

21

Мило – краса та користь (6)

Здоров’я

9

Біологія

Будова шкіри

Здоров’я

7

Фізика і астрономія

Будова речовини

Природознавство

8

Біологія

Зоологія –
наука про тварин

22

Почуття сорому (6)

Етика

5

Етика

Коли нам буває соромно

Етика

11

Людина і суспільство

Моральна культура

Емоції

6

Етика

Чому любов визначають
як найвище почуття

Біологія

9

Біологія

Кровоносні судини

Біологія

9

Біологія

Будова і
функціонування нервової системи

Мистецтво

9

Зарубіжна література

Бароко

Література

10

Українська мова

Фразеологізми у
мовленні

Література

5

Зарубіжна література

Прислів’я та приказки

23

Коти і котоманія (6)

Біологія

8

Біологія

Загальна
характеристика класу Ссавці

Біологія

10

Біологія

Спадковість та
мінливість організмів

Біологія

9

Біологія

Формені елементи крові. Еритроцити. Групи
крові

Біологія

10

Біологія

Структура і функції
ядра. Каріотип

Фізика

8

Фізика і астрономія

Обертальний рух тіла

Хімія

9

Біологія

Імунна регуляція

24

Зачіска (6)

Біологія

9

Біологія

Будова і функції шкіри

Хімія

10

Біологія

Білки складні
біополімери. Будова і властивості білків

Хімія

10

Хімія

Амінокислоти

Наука

10

Біологія

Нуклеїнові кислоти:
ДНК та РНК

Наука

10

Біологія

Проміжний характер
успадкування

Технологія

2

Основи здоров’я

Охайність та особиста
гігієна

Мода/Мистецтво

9

Економіка

Різновиди послуг та
їх особливості

25

Лабіринти: як знаходити з них
виходи
(7)

Історія

6

Історія

Поява пралюдей, їх
розселення на території Європи та, зокрема, України

Історія

7

Географія

Населення. Його
расовий і етнічний склад. Політична карта материка. Держави.
Зв’язки України з країнами Північної Америки

Історія

8

Література

Найвідоміші цикли
давньогрецьких міфів: а) троянський; б) фіванський; в) про
аргонавтів 

Біологія

10

Біологія

Одномембранні
органели цитоплазми, їх будова та роль у клітині

Біологія

10

Біологія

Пластичний обмін.
Біосинтез білків

26

Бджола і модель життя (7)

Біологія

8

Біологія

Різноманітність комах

Технологія/Хімія

9

Хімія

Вуглеводи: глюкоза.
Молекулярна формула, поширення в природі

Технологія/Хімія

10

Біологія

Органічні сполуки, їх
загальна характеристика. Вуглеводи, їх будова, властивості

27

Навіщо медуза жалить  (6)

Біологія

8

Біологія

Різноманітність
кишковопорожнинних

Біологія

10

Біологія

Життєвий цикл. Прості
і складні життєві цикли

Хімія

8

Біологія

Різноманітність
кишковопорожнинних

Хімія

9

Хімія

Білки: склад і
будова. Денатурація білка

Фізика

10

Фізика і астрономія

Фізика і техніка в
Україні

28

Сніжинки і фрактали (6)

Фізика

8

Хімія

Кристалічні ґратки.
Атомні, молекулярні та іонні кристали. Залежність фізичних властивостей
речовин від типів кристалічних ґраток

Фізика

9

Фізика і астрономія

Взаємодія заряджених
тіл. Закон Кулона

Фізика

8

Фізика і астрономія

Тертя.

29

Дивовижний світ вулканів (6)

Геологія

7

Географія

Геологічна будова та
рельєф. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного
рельєфу. Корисні копалини

Геологія

6

Географія

 Внутрішні
процеси, що зумовлюють зміни земної кори

Фізика

8

Фізика і астрономія

Тиск і сила тиску

30

Чарівний мистецький світ Марії
Примаченко
(6)

Особистість

4

Я і Україна

Культурна спадщина
народу

Особистість

5

Малювання

Мова образотворчого
мистецтва

Філософія

9

Історія

Фольклор та
декоративно-ужиткове мистецтво. Повсякденне життя. Зміни у житті
українських жінок. Особливості релігійного життя 

Технологія

5

Українська література

Загадки як вид усної
народної
творчості

Технологія

7

Інформатика

Приклади створення
орнаментів

31

Ми це те, що ми їмо (6)

Ботаніка

7

Біологія

Насінина і плід

Спорт

10

Біологія

Енергетичний обмін

Бізнес

3

Економіка

Споживач. Споживання.
Споживчий кошик

32

Кредитна картка (6)

Економіка

6

Економіка

Де люди зберігають
гроші

Фізика

8

Фізика і астрономія

Постійні магніти

Фізика

11

Фізика і астрономія

ЕРС індукції в
рухомих провідниках. Електродинамічний мікрофон

33

Формула грязі (6)

Хімія

8

Хімія

Кислоти, їх склад.
Назви

Хімія

9

Хімія

Жири. Склад жирів, їх
утворення

Біологія

9

Біологія

Механізм
терморегуляції

34

Вишивка як символ України (6)

Історія/Міфологія/Музика

5

Історія

Культурне життя
Козацької України

Історія/Міфологія/Музика

5

Історія

Розквіт Київської Русі

Історія/Міфологія/Музика

6

Історія

Скіфи: розселення,
заняття, духовний світ. Велика Скіфія. Скіфо-перські війни

Історія/Міфологія/Музика

6

Історія

Трипільська
археологічна культура, господарство побут і духовне життя її носіїв.
Скотарі степу

35

Мураха та її таємне життя (6)

Біологія

8

Біологія

Клас Комахи

Біологія

10

Біологія

Популяція. Структура
популяції

Психологія

7

Біологія

Взаємодія рослин,
грибів, бактерій та їх роль в екосистемах 

Комунікація

3

Українська література

Як розмовляють тварини

36

Дерево – краса і користь (6)

Біологія

7

Біологія

Внутрішня будова
стебла

Біологія

7

Біологія

Рослинні угруповання

Екологія

3

Я і Україна

Збережемо природу!

Інформатика

10

Інформатика

Структура
інформаційної системи

37

Зручний автобус  (7)

Технологія

5

Я і Україна

Транспорт міста

Інфраструктура

1

Основи здоров’я

Умови безпечного
переходу проїзної частини дороги. Правила користування громадським
транспортом.

Інфраструктура

9

Правознавство

Яка поведінка є
правомірною. Що таке правопорушення та юридична відповідальність. Коли
і як особа відповідає за правопорушення

Хімія

8

Хімія

Відносна густина газів

Хімія

9

Фізика і астрономія

Електричний струм.
Дії електричного струму

Фізика

4

Математика

Швидкість, час,
відстань. Знаходження швидкості

Фізика

8

Фізика і астрономія

Види рухів. Середня
швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки
руху тіла

38

Почуття міри (6)

Психологія

4

Я і Україна

Людина серед людей

Психологія

5

Етика

Що означає бути
вихованим

Математика

7

Фізика і астрономія

Фізичні величини та
їх оцінка

Математика

7

Фізика і астрономія

Одиниці часу. Довжина
та
одиниці довжини. Площа та одиниці площі.
Об’єм та
одиниці
об’єму.
Взаємодія
тіл

Хімія

7

Хімія

Закон як форма
наукових знань. Закон збереження маси речовин

Здоров’я

9

Біологія

Живлення і здоров’я

39

Антигравітація (6)

Фізика

11

Фізика і астрономія

Принцип відносності
Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість. Залежність
маси від швидкості. Релятивістська динаміка

Фізика

11

Фізика і астрономія

Світ галактик.
Квазари. Проблеми космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт

Фізика

9

Фізика і астрономія

Постійні магніти.
Магнітне поле Землі.
Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід
Ерстеда 

40

Така різна глина (6)

Географія

7

Географія

Закономірності
розміщення корисних копалин

Географія

5

Правознавство

Мінерали, гірські
породи та їх властивості. Корисні копалини

Хімія

10

Хімія

Будівельні матеріали:
скло, цемент, бетон, їх використання 

Історія

5

Історія

Урок узагальнення

Мистецтво

6

Історія

Культура й мистецтво
людей за первісних часів

41

Якого кольору веселка (6)

Космологія

7

Фізика і астрономія

Дисперсія світла.
Спектральний склад світла

Фізика

7

Фізика і астрономія

Поширення світла в
різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи.
Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка
лінза

Інформатика

9

Біологія

Сприйняття кольору.
Сприйняття кольору, світла, простору. Порушення зору. Гігієна зору

42

Френди в мережі та в житті (6)

Психологія

5

Етика

Морально-етичні норми
українського народу

Біологія

5

Економіка

Потреби. Задоволення потреб

Біологія

9

Біологія

Центральна і
периферична нервова система. Спинний мозок

43

Хмари в небі та в комп’ютерних
технологіях
(6)

Географія

6

Географія

Хмарність. Види
опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі

Географія

6

Географія

Погода, її елементи,
типи, зміна в часі

Фізика

5

Природознавство

Твердий, рідкий та
газоподібний стан речовин

Фізика

6

Географія

Водяна пара.
Вологість повітря

Хімія

8

Хімія

Будова електронних
оболонок атомів хімічних елементів. Стан електронів у атомі.
Енергетичні рівні та підрівні 

Інформатика

11

Інформатика

Системи управління
базами
даних

Філософія

10

Українська мова

Роль фразеологізмів у
мовленні. Стилістичні засоби фразеології

44

Масло в салаті і в голові (6)

Філософія

5

Українська мова

 Фразеологізми.
Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських
фразеологізмів

Філософія

11

Зарубіжна література

Проблематика твору:
питання співвідношення добра й зла, морального вибору, справедливості й
відповідальності, взаємини особистості з владою, покликання мистецтва

Хімія

11

Хімія

Гідроліз

Фізика

8

Фізика і астрономія

Тертя. Сила тертя.
Коефіцієнт тертя ковзання

Технологія

2

Економіка

Поняття
„блага дарові (безкоштовні)” та
„економічні”. Економічні блага

Мистецтво

2

Малювання

Перші навички
пензлевого розпису

45

Ліфт в будівлі і в кар’єрі (6)

Соціологія

7

Історія

Соціальна структура
суспільства. Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя. Князь
В.-К. Острозький. Становище духівництва та церковні відносини

Соціологія

11

Людина і суспільство

Особливості
соціального життя

Соціологія

10

Суспільствознавство

Соціальна структура суспільства

Технологія

1

Основи здоров’я

Правила користування
ліфтом

Фізика

7

Фізика і астрономія

Фізичне тіло і
речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл

Фізика

11

Фізика і астрономія

Визначення
прискорення вільного падіння

Історія

6

Природознавство

Прості механізми.
Принципи роботи простих механізмів

Реклама/Емоції

6

Економіка

Реклама. Види реклами

46

Вогонь четверта стихія (6)

Хімія

7

Хімія

Поняття про оксиди,
окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння 

Хімія

9

Хімія

Тепловий ефект реакції

Фізика

7

Фізика і астрономія

Рух і взаємодія
атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від
температури тіла. Дифузія

Астрономія/Космологія

5

Природознавство

Зорі. Сузір’я

Історія/Філософія

6

Історія

Поява знань, їх
прикладний характер. 

Історія/Філософія

6

Зарубіжна література

Міфологія

Історія/Філософія

7

Історія

Культура
середньовічної Європи, освіта і наука. 

47

Пісок не такий вже й хиткий (6)

Географія

6

Географія

Мінерали і гірські
породи, що складають земну кору

Географія

6

Географія

Зовнішні процеси, що
зумовлюють зміну земної кори: вивітрювання, текучих і підземних вод

Хімія

8

Хімія

Кристалічні ґратки.
Атомні, молекулярні та іонні кристали. Залежність фізичних властивостей
речовин від типів кристалічних ґраток

Фізика

6

Природознавство

Різноманітність
ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення

Музика

3

Музика

Музична форма.
Музичні жанри

Музика

4

Музика

Німецька опера,
Р.Вагнер. Тональність

48

Капоейра або як битися танцюючи (6)

Історія

7

Географія

Природні зони
Південної Америки

Спорт

10

Географія

Міжнародні
організації, їх функціональний і просторовий розподіл.
Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та
спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації

Фізика

7

Фізика і астрономія

Сила пружності. Закон
Гука

49

Почуття простору (8)

Географія

6

Географія

 Визначення
напрямів на місцевості, плани і карти

Географія

6

Географія

Карти, різноманітні
способи картографічного зображення

Біологія

8

Біологія

Розмноження кісткових
риб. Поведінка риб

Мистецтво

5

Мистецтво

Перспектива

Фізика

11

Фізика і астрономія

Коливальний рух.
Вільні коливання. Амплітуда, період, частота. Математичний маятник.
Коливання вантажу на пружині

50

Вода проста і складна (6)

Географія

5

Природознавство

Чинники, що
забезпечують існування життя на Землі. Роль води у природі. Кругообіг
води

Історія

6

Історія

Виникнення рільництва
і скотарства. Криза мисливства. Перші землероби та скотарі. Формування
суспільства і влади. Зародження ремесла. Найдавніші металурги. Розвиток
громади. Первісні системи влади

Історія

6

Історія

Утворення
Халдейського царства

51

Басейни повні та порожні (7)

Географія

5

Природознавство

Чинники, що
забезпечують існування життя на Землі. Роль води у природі. Кругообіг
води

Географія

8

Географія

Основні річкові
басейни та їх характеристика. Характер водного режиму річок (падіння,
похил; водний режим, живлення, витрата води в річці, річний стік).
Робота річок, формування русла, в т. ч. поняття
базис
ерозії, твердий стік. Найбільші річкові системи України

Географія

8

Географія

Нерудні корисні
копалини. Родовища нерудної сировини для металургійної та керамічної
промисловості, виробництва будівельних матеріалів, родовища
дорогоцінного каміння. Мінеральні води і грязі. Забезпеченість України
мінерально-сировинними ресурсами, їх господарська оцінка, основні шляхи
раціонального використання і охорони

Фізика

10

Фізика і астрономія

Фізика і техніка в
Україні

Фізика

8

Фізика і астрономія

Виштовхувальна сила

Математика

7

Фізика і астрономія

Густина речовини.
Аморфні та кристалічні тіла

52

Гриби особливі жителі планети Земля (6)

Біологія

7

Біологія

Особливості будови,
процеси життєдіяльності та різноманіття грибів.

Біологія

6

Природознавство

Грунт. Склад грунту

Здоров’я

7

Біологія

Загальна
характеристика грибів

Здоров’я

9

Біологія

Хвороби органів
дихання та їх профілактика

53

Екстремальне виживання (6)

Фізика

9

Фізика і астрономія

Постійні магніти.
Магнітне поле Землі.
Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід
Ерстеда 

Хімія

7

Хімія

Хімічні властивості
кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція
сполучення 

Біологія

8

Біологія

Загальна
характеристика класу Плазуни

54

Архітектура сучасного світу (6)

Математика

6

Історія

Влада і культ
фараона. Будівництво пірамід

Математика

5

Математика

Точка, пряма,
площина. Промінь. Відрізок

Фізика

8

Фізика і астрономія

Деформація тіла. Сила
пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри

Хімія

8

Хімія

Історичні відомості
про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні
елементи, галогени 

55

Гітара і струни  (6)

Технології

5

Природознавство

Явища природи:
механічні та звукові. Поширення звуку

Мистецтво

4

Інформатика

Музичні інструменти

Фізика

11

Фізика і астрономія

Звукові хвилі.
Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Інфра- та
ультразвуки

Фізика

8

Фізика і астрономія

Звук. Джерела і
приймачі звуку

Фізика

9

Біологія

Слухова сенсорна
система. Анатомічна будова слухової сенсорної системи. Сприйняття
звуків. Гігієна слуху

Біологія

9

Біологія

Слухова сенсорна
система. Анатомічна будова слухової сенсорної системи

Здоров’я

9

Біологія

Сприйняття звуків.
Гігієна слуху

56

Секрети води (6)

Фізика

7

Фізика і астрономія

Рух і взаємодія
атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від
температури тіла. Дифузія

Фізика

10

Біологія

Неорганічні сполуки:
вода та мінеральні солі

Хімія

10

Хімія

Поняття про твердість
води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення)

Хімія

10

Біологія

Неорганічні сполуки:
вода та мінеральні солі

Біологія

10

Біологія

Цитозоль, хімічний
склад та функції

57

Черепаха привіт з минулого (6)

Біологія

8

Біологія

Загальна
характеристика класу Плазуни

Біологія

2

Українська література

Додатковий матеріал

Екологія

3

Я і Україна

Різноманітність
тварин у природі

Фізика/Астрономія

9

Фізика і астрономія

 Дія
магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни.
Гучномовець. Електровимірювальні прилади 

58

Світовий океан океан можливостей (6)

Хімія

7

Хімія

Атоми, молекули,
іони. Хімічні елементи, їхні назви і символи 

Хімія

8

Хімія

Солі

Хімія

7

Хімія

Поширеність та
колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна
роль 

Фізика

8

Фізика і астрономія

Атмосферний тиск.
Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри

Фізика

8

Фізика і астрономія

Коливальний рух.
Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник

59

Чорні діри (6)

Фізика

11

Фізика і астрономія

Зорі та їх
класифікація. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі. Планетні системи
інших зір

Хімія

8

Хімія

Періодичний закон та
періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 

Біологія/Біотехнологія

9

Біологія

Органи, фізіологічні
й функціональні системи

Екологія

7

Географія

Савани і рідколісся.
Тропічні пустелі. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні
проблеми

60

Світло і тінь (6)

Фізика

7

Фізика і астрономія

Оптичні явища в
природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь

Фізика

5

Природознавство

Місяць. Обертання
Місяця навколо Землі. Фази Місяця. Сонячні та місячні затемнення

Фізика

11

Фізика і астрономія

Фотоелектричний
ефект. Закони фотоефекту. Кванти світла. Рівняння фотоефекту

Математика

8

Математика

Теорема Фалеса

Біологія

3

Я і Україна

Сонячне світло і тепло

Біологія

7

Біологія

Взаємодія рослин,
грибів, бактерій та їх роль в екосистемах 

Мистецтво

9

Зарубіжна література

Бароко як перший
загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.
Визначення бароко як літературного напряму

Здоров’я

5

Природознавство

Сонце –
джерело світла і тепла на Землі

61

Все до лампочки (6)

Фізика

8

Фізика і астрономія

Розвиток поглядів на
природу світла

Фізика

11

Фізика і астрономія

Елементарні частинки
та їх властивості. Взаємні перетворення частинок і квантів
електромагнітного випромінювання

Фізика

11

Фізика і астрономія

Фотони

Фізика

7

Фізика і астрономія

Дисперсія світла.
Спектральний склад світла

62

Запахи природи (6)

Психологія

9

Біологія

Сенсорні системи
смаку і нюху

Біологія

9

Біологія

Смакова і нюхова
сенсорні системи

Біологія

9

Біологія

Будова і функції
органів дихання

Хімія

7

Фізика і астрономія

Рух молекул. Дифузія

Хімія

10

Біологія

Ліпіди: будова,
властивості, функції

Здоров’я

7

Географія

Природні зони.
Особливості їх розміщення на території материка.

Комунікація

1

Основи здоров’я

Органи дотику. Органи
нюху та смаку. Для чого вони потрібні людині.

Практичні навички

8

Історія

Відкриття європейців.
Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV—XVI
ст.. Подорожі португальців

63

Їсти чи не їсти (6) 8 клас

Анатомія/Фізіологія

9

Біологія

Травлення. Органи
травлення

Анатомія/Фізіологія

9

Біологія

Залози внутрішньої
секреції

Анатомія/Фізіологія

9

Біологія

Травлення в шлунку й
кишечнику

Хімія

10

Біологія

Білки

Хімія

10

Біологія

Ліпіди

Хімія

9

Хімія

Вуглеводи: глюкоза.
Молекулярна формула, поширення в природі

64

Сіль та цукор – білі вороги
людини. Так чи ні?
(6)

Хімія

9

Хімія

Електроліти та
неелектроліти

Хімія

8

Хімія

Солі (середні), їх
склад і назви

Хімія

9

Хімія

Вуглеводи: сахароза. Молекулярна
формула, поширення в природі. Застосування сахарози, її біологічна
роль. Загальна схема виробництва цукру

Технологія

10

Географія

Промисловість. Географія основних
галузей промисловості світу. Енергетика. Металургія, машинобудування
світу. Хімічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість,
легка промисловість, харчова промисловість світу 

65

Папір має складну долю (7)

Технологія

5

Література

Папір. Значення винайдення паперу.
Давні “носії інформації”

Технологія

4

Інформатика

Види
публ
ікацій

Інформатика

9

Інформатика

Масиви у паскалі

Біохімія

10

Хімія

Целюлоза та
крохмал
ь

Історія

5

Технологія

Деревина –
природний конструкційний матеріал

Екологія

6

Технологія

Лісова і
деревообробна промисловість

Мистецтво

2

Технологія

Із історії орігамі

66

Формула жадібності  (6)

Етика

3

Я і Україна

 Ввічливість. Щедрість і жадібність

Здоров’я

9

Біологія

Особливості поведінки
і психіки людини

Здоров’я

9

Біологія

Залози внутрішньої
секреції

Здоров’я

9

Біологія

Кровоносні судини

Історія

6

Історія

Римська республіка І
та ІІ ст. до н.е.

Історія

6

Етика

Чи може бути свобода
основою моральності

67

Мутаційна мінливість (6)

Загальна біологія

10

Біологія

Спадкова мінливість.
Мутаційна мінливість

Генетика

10

Біологія

Закономірності спадковості, встановлені
Г.Менделем. Перший і другий закони Менделя

Загальна біологія

10

Біологія

Генетичні основи
селекції

Технологія

10

Біологія

Біотехнологія та її
основні напрямки

Технологія

10

Біологія

Нуклеїнові
кислоти: ДНК та РНК

Наука/Футурологія

10

Біологія

Роль вірусів в
природі та житті людини

68

Чим пишемо (6)

Історія

6

Історія

Писемність і освіта.
Наукові знання

Історія

6

Історія

Найдавніші держави
дворіччя

Бізнес

10

Економіка

Маркетинг у
підприємницькій діяльності

Фізика

8

Фізика і астрономія

Фішки для допитливих

69

Світовий океан – океан
можливостей
(10)

Хімія

6

Географія

Води Світового
океану. Рух води в океані

Хімія

7

Хімія

Атоми, молекули,
іони. Хімічні елементи, їхні назви і символи 

Фізика

6

Географія

Атмосферний тиск і
вітер. Основні пояси атмосферного тиску Землі

Фізика

8

Фізика і астрономія

Коливальний рух

Географія

6

Географія

Рух води в океані

Географія

7

Географія

Тихий океан
– найбільший океан Землі

Географія

7

Географія

Атлантичний океан

Географія

7

Географія

Індійський океан

Географія

7

Географія

Північний Льодовитий
океан – найменший океан Землі

Хімія

6

Географія

Властивості вод
світового океану

70

Куди веде дорога (6)

Технологія/Інфраструктура

6

Природознавство

Грунт. Склад грунту

Фізика

10

Фізика і астрономія

Траєкторія руху. Шлях
і переміщення

Фізика

8

Фізика і астрономія

Механічний рух

71

Від аптекаря до фармацевта (8)

Реклама

9

Економіка

Реклама

Ботаніка

8

Географія

Червона книга України

72

Блискавка – красива і
небезпечна
(10)

Географія

8

Географія

Погода. Небезпечні
погодні явища

Фізика

9

Фізика і астрономія

Електризація тіл

Історія

6

Історія

Освіта та наука
Давньої Греції

Історія

9

Фізика і астрономія

Закон збереження
електричного заряду

Біохімія

10

Біологія

Теорії походження
життя на землі

73

Йдемо каву пити? (6)

Фізика

8

Фізика і астрономія

Тепловий стан тіл.
Вимірювання температури. Теплопередача

Фізика

8

Фізика і астрономія

Тиск і сила тиску

74

Газовані напої (10)

Біологія

10

Біологія

Вода та мінеральні
солі

Математика

8

Фізика і астрономія

Виштовхувальна сила

Бізнес

4

Економіка

Товар. Собівартість.
Ціна

75

Ніхто мені сьогодні не зіпсує
настрій
(10)

Психологія

9

Біологія

Біоритм

Біологія

9

Біологія

Гуморальна регуляція.
Принцип роботи ендокринної системи

Хімія

9

Біологія

Залози внутрішньої
секреції

76

В гості до кімнатних квітів (9)

Географія

6

Географія

Клімат Землі, фактори
його формування

Ботаніка

10

Біологія

Будова тканин рослин

Ботаніка

6

Біологія

Будова квіткової
рослини

Ботаніка

6

Біологія

Способи розмноження
рослин

77

Ліна Костенко (7)

Особистість

11

Українська література

Ліна Костенко.
Яскравий світ художнього слова поетеси

Особистість

8

Українська література

Пісні Марусі Чурай

Література

11

Українська література

Любовна лірика Ліни
Костенко

Література

9

Українська література

Поезія. “Енеїда”

Психологія

3

Я і Україна

Пам’ять та увага.

Математика

5

Зарубіжна література

Мацуо Басьо

Інформатика

10

Інформатика

Алгоритми та їх
властивості

Інформатика

10

Інформатика

Робота з електронними
листами

Музика

11

Українська література

Ліна Костенко.
Яскравий світ художнього слова поетеси

78

Про що говорять дельфіни (6)

Біологія

8

Біологія

Різноманітність
ссавців. Плацентарні ссавці

Комунікація

6

Природознавство

Органи рослин, тварин

Комунікація

11

Фізика і астрономія

Звукові хвилі.
Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Інфра- та
ультразвуки

Фізика

5

Природознавство

Явища природи:
механічні та звукові. Поширення звуку.

Екологія

6

Географія

Поняття про природні
комплекси. Екологічні проблеми географічної оболонки

79

Скляна епоха (6)

Хімія

10

Хімія

Будівельні матеріали:
скло, цемент, бетон, їх використання 

Хімія

7

Фізика і астрономія

Агрегатний стан
речовини

Фізика

8

Фізика і астрономія

Тепловий стан тіл.
Вимірювання температури. Теплопередача

Фізика

7

Фізика і астрономія

Поширення світла в
різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи.
Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка
лінза.

Технологія

9

Географія

Промисловість
будівельних матеріалів

Екологія

9

Економіка